Meny Lukk

Thoraxdren

Start video

Se hvordan et thoraxdren legges inn ved pneumothorax. Incisjon og knute er godt egnet ved traumesituasjon. Bilder under viser røntgenbilde tatt før og etter. Varighet 13:43.

Fjerning av thoraxdren

Film som viser hvordan du kan fjerne thoraxdren på en korrekt måte. Varighet 2:39.

Incisjon av hudabscess

Start video

Incisjon og drenasje av abscess på nates. Varighet 6:43. 

Incisjon av stor perianal abscess

Start video

Video som viser hvordan en større perianal abscess incideres. Hestesko-abscess som dreneres med silikonstrikk. Varighet 6:45.

Anleggelse av suprapubiskateter

Start video

Film som viser anleggelse av kateter suprapubisk på pasient med uttalt urinretensjon. Varighet 7:38.

Skifte av suprapubiskateter

Start video

Se hvordan et suprapubisk kateter kan skiftes. Varighet 4:44.

Skrotaleksplorasjon

Start video

Se hvordan skrotal eksplorasjon utføres. Skrotum åpnes og eksploreres hos pasient med akutt skrotum med mistanke om torsjon. Varighet 9:36.

Nedleggelse av nasogastrisk sonde

Se hvordan nasogastrisk sonde (ventrikkelsonde) legges ned i ventrikkel som f.eks ved ileus. Video viser også fjerning av sonde til slutt. Varighet 4:35.