Meny Lukk

HER FINNER DU NYTTIGE VERKTØY FOR VAKT; SKÅRINGSSYSTEMER OG OPPSLAGSVERK.

Klinisk skåringssystem for å diagnostisere akutt appendicitt.

Nasjonal faglig retningslinjer for antibiotikabruk og regimer.

Gradering av risiko i forbindelse med anestesi. 

Prediksjon av mortalitetsrisiko ved pankreatitt.

Gradering av risikoen for venetrombose  blant opererte.

Estimerer risikoen for hjertesykdom etter kirurgi.

Gradering av kreftpasienters allmenntilstand og funksjonsnivå.

Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge.

Oppslagsverk for det internasjonale kodesystemet av diagnoser og prosedyrer.

GCS

Skåringssystem for å vurdere bevissthetsnivå og alvorlighet ved hodeskader.

Fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, og tidsskrifter for helsepersonell.

Funksjonell klassifikasjon av symptomer ved hjertesvikt, også for å gradere generell dyspné.

Kalkulator for å beregne væsketap og -behov hos brannskadepasienter.

Skåringssystem for pasienter med infeksjon for å gradere faren for sepsis.

Metodebok i skadebehandling fra Oslo skadelegevakt for leger i vakt.

Oppslagsverk for traumer og skader ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Oppdatert klinisk oppslagsverk om medisinske tilstander og behandling.

Klinisk skåringssystem for å diagnostisere dyp venetrombose og lungeemboli.